Friday, 13 January 2012

Tugasan Kata Majmuk - 16 Januari 2012

Para pelajar arif budiman,

Ini adalah tugasan yang perlu dilaksanakan. Tarikh penghantaran ialah selewat-lewatnya pada hari Isnin, 16 Januari 2012, 9 malam.

Semua pelajar dikehendaki menyemak dan memahami ketiga-tiga aspek tatabahasa dengan merujuk pada entri setiap kumpulan. Ini akan membantu bila pelajar perlu menyelesaikan latihan ringkas di dalam kelas pada hari Selasa, 17 Januari 2012.

1. Aspek Tatabahasa
  • Kata Nama Majmuk
  • Kata Kerja Majmuk
  • Kata Adjektif Majmuk
2. Tugasan kumpulan

Aspek Tatabahasa Ahli Kumpulan

Kata Nama Majmuk

    • Aisyah, Mikhael

Kata Kerja Majmuk

    • M.Mirza, Abu, S.Mirza

Kata Adjektif Majmuk

    • Izzat, Mohit


3. Lakaran Tugasan

- Teliti & fahami bahan-bahan rujukan - definisi, contoh perkataan

- Tugas - kuiz, lampiran (hanya perlukan 5 minit untuk dilaksanakan)


4. Bahan rujukan

- keynote = rujuk pada nota 2011 atau di googlesite = Kemahiran Berfikir (Bahasa); Kata Majmuk

- bahan-bahan rujukan tambahan


Selamat mengkaji...

Cg Azizah. Ahmad

No comments:

Post a Comment