Monday, 13 February 2012

Ayat Majmuk - 13 Febuari 2012

Para pelajar,

Ini adalah dokumentari rujukan yang diperlukan. Ia diikuti oleh beberapa ayat majmuk yang digunakan.
Ayat Majmuk
  • Tanpa air, kehidupan mungkin tidak dapat wujud.
  • Bumi adalah satu-satunya planet di dalam sistem suria yang boleh diduduki manusia.
  • Melalui kajian-kajian meluas yang dijalankannya terhadap air, beliau membuat kesimpulan bahawa air hidup mempunyai karakteristik unik iaitu ia hidup dengan tenaga yang penting.
  • Air hidup dipercayai adalah rahsia di sebalik kesihatan dan kelanjutan usia di tempat-tempat yang tidak tercemar di mana penghuninya mempunyai hayat sehingga melebihi 100 tahun dengan kesihatan yang amat menakjubkan.
Terima kasih.

Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment