Sunday, 25 March 2012

Penerapan Pemikiran Kritis (E-Learning 23 Mac 2012)


Para pelajar arif budiman,

Sila rujuk pada daftaran tugasan yang dilampirkan. Kamu dikehendaki memberi komen kamu pada hasil karangan rakan kamu. Kamu dikehendaki merujuk pada hasil karangan rakan yang diletakkan di dalam Googlesite E-Learning 23 March - Hasil Karangan. Saya hanya dapat letakkan hasil karangan para pelajar yang telah berikan pada saya. Bagi yang belum menghantarnya, sila emel secepat mungkin. Kamu akan melewatkan kerja kawan kamu.

Komen-komen kamu boleh berpandukan pada soalan-soalan berikut :

1. Adakah kosa kata atau ayat-ayat yang digunakan menunjukkan pengguasaan bahasa yang baik?
2. Adakah gaya/cara penulisan dapat menarik perhatian audiens (kamu)?
3. Apakah yang boleh diperbaiki lagi?

Selain itu, kamu boleh memberi komen-komen yang memberangsangkan. Tulis komen kamu seperti berikut...

Komen untuk rakan saya (nama rakan)
1.
2.
3.

Terima kasih.


Tugasan ini perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada hari Isnin, 26 Mac sebelum pukul 9 malam.

Terima kasih.

Cikgu Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment