Thursday, 17 May 2012

Pengamuman - 17 Mei 2012

1)Tugasan Cuti Sekolah -Lisan dan Bacaan -Tarikh penghantarain sebelum 1 Jun 9 Malam 2)Common Test -Pembetulan -Tandatangan ibu/bapa -Letakkan di fail(karangan/bahasa) 3)Fail Melayu -Tandatangan ibu/bapa -Buat pembetulan(jika perlu) 4)25 Jun 2012(Isnin) -selepas cuti sekolah -bawa lampiran tugasan cuti sekolah -bawa fail 5)Kuiz majalah dewan siswa(Mac,Apr,Mei) -diletakkan di blog melayu -wajib dibuat rawr

Sunday, 13 May 2012

Kelas Bahasa Melayu - 14 Mei 2012

Para pelajar arif budiman,

Sila maklum bahawa saya tidak dapat hadir ke sekolah. Kaki saya masih sakit.
Uuntuk kelas Bahasa Melayu, sila pergi ke Info Hub. Saya telah maklumkan hal ini kepada pustakawan ('librarian'). Saya minta kerjasama semua untuk berada di tingkat bawah bahagian Info Hub. Muhd Mirza & Aisyah, sila bantu saya untuk pastikan bahawa semua berjalan lancar.

Sila gunakan masa untuk selesaikan tugasan Performance Task. Memandangkan ada yang tanya jika boleh dilanjutkan tarikh penghantaran, saya rasa hari Rabu, 16 Mei adalah hari yang paling tepat sebelum kita semua sibuk dengan urusan masing-masing.

Terima kasih.
Cg Azizah.Ahmad

Friday, 11 May 2012

Kelas Bahasa Melayu - 22 Mei 2012 (10 pagi hingga 11.30 pagi)

Para pelajar arif budiman,

Sila maklum bahawa kelas ini akan diadakan di Info Hub. Memandangkan saya akan berada di Brunei pada ketika itu, saya akan berikan tugasan yang harus diselesaikan.

MMirza & Aisyah, sila bantu untuk pastikan semua pelajar mengikuti apa yang telah ditugaskan. Pustakawan, Puan Manju, telah pun menempah bilik 'Discussion' untuk kegunaan awak. Sila lapor diri pada beliau apabila awak ke Info Hub.

Kelas 3HML pun akan bersama pada ketika itu. Kededua kelas akan berada di bilik yang berasingan. Sila pastikan tiada pelajar lain yang berada di bilik 'Discussion' itu. Ini untuk memastikan awak semua boleh melaksanakan tugasan tanpa gangguan.

Terima kasih.
Cg Azizah.Ahmad

Wednesday, 9 May 2012

Kelas Bahasa Melayu - 10 Mei


Para pelajar arif budiman,

Sila maklum bahawa saya tidak dapat hadir ke sekolah.  Kaki saya masih bengkak.

Untuk kelas Bahasa Melayu, sila pergi ke Info Hub.  Saya telah maklumkan hal ini kepada pustakawan ('librarian').  Saya minta kerjasama semua untuk berada di tingkat bawah bahagian Info Hub.  M.Mirza & Aisyah, sila bantu saya untuk pastikan bahawa semua berjalan lancar.

Sila gunakan masa untuk selesaikan tugasan Performance Task.  Saya harap tugasan ini dapat dihantar pada hari Isnin, 14 Mei.

Terima kasih.
Cg Azizah.Ahmad