Friday, 11 May 2012

Kelas Bahasa Melayu - 22 Mei 2012 (10 pagi hingga 11.30 pagi)

Para pelajar arif budiman,

Sila maklum bahawa kelas ini akan diadakan di Info Hub. Memandangkan saya akan berada di Brunei pada ketika itu, saya akan berikan tugasan yang harus diselesaikan.

MMirza & Aisyah, sila bantu untuk pastikan semua pelajar mengikuti apa yang telah ditugaskan. Pustakawan, Puan Manju, telah pun menempah bilik 'Discussion' untuk kegunaan awak. Sila lapor diri pada beliau apabila awak ke Info Hub.

Kelas 3HML pun akan bersama pada ketika itu. Kededua kelas akan berada di bilik yang berasingan. Sila pastikan tiada pelajar lain yang berada di bilik 'Discussion' itu. Ini untuk memastikan awak semua boleh melaksanakan tugasan tanpa gangguan.

Terima kasih.
Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment