Thursday, 17 May 2012

Pengamuman - 17 Mei 2012

1)Tugasan Cuti Sekolah -Lisan dan Bacaan -Tarikh penghantarain sebelum 1 Jun 9 Malam 2)Common Test -Pembetulan -Tandatangan ibu/bapa -Letakkan di fail(karangan/bahasa) 3)Fail Melayu -Tandatangan ibu/bapa -Buat pembetulan(jika perlu) 4)25 Jun 2012(Isnin) -selepas cuti sekolah -bawa lampiran tugasan cuti sekolah -bawa fail 5)Kuiz majalah dewan siswa(Mac,Apr,Mei) -diletakkan di blog melayu -wajib dibuat rawr

No comments:

Post a Comment