Wednesday, 29 August 2012

Tugasan - 30 Ogos 2012

Para pelajar arif budiman,

Sila maklum bahawa kamu perlu berada di Info Hub untuk kelas Bahasa Melayu (0945 - 1035). Setiap pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan yang telah disediakan. Wakil kelas akan mendapatkan tugasan tersebut dan berikan pada kamu. Gunakan masa yang ada untuk selesaikan setakat mana yang kamu mampu. Tiada perbincangan yang diperlukan. Kamu boleh rujuk mana-mana bahan yang sesuai. Tugasan ini harus dihantar, sama ada kamu selesai kesemuanya ataupun tidak.

Kemudian, serahkan semua kertas kepada wakil kelas. Wakil kelas akan kumpulkan dan letakkan di 'pigeon hole' saya selepas kelas. Harap kamu gunakan latihan ini sebagai persiapan untuk peperiksaan.

Wakil kelas : Aisyah


Terima kasih.

Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment